สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา150,071.16334,000.00-122.6 %6,242.641,105.2682.3 %
รวม 150,071 334,000 -122.56 % 6,243 1,105 82.30 %