สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา147,456.67334,000.00-126.5 %0.06,242.641,105.2682.3 %5.0
รวม 147,457 334,000 -126.51 % 6,243 1,105 82.30 %