สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม580,739.25370,330.0036.2 %5.010,479.2812,878.79-22.9 %0.0
รวม 580,739 370,330 36.23 % 10,479 12,879 -22.90 %