สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม622,355.63370,330.0040.5 %12,852.4214,739.43-14.7 %
รวม 622,356 370,330 40.50 % 12,852 14,739 -14.68 %