กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,424,332.006,506,026.00-19.9 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,424,332 6,506,026 -19.94 % 85,588 69,543 18.75 %