กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,520,508.006,506,026.00-17.9 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,520,508 6,506,026 -17.85 % 85,588 69,543 18.75 %