สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,069,103.00488,663.0054.3 %5.08,737.723,370.0361.4 %5.0
รวม 1,069,103 488,663 54.29 % 8,738 3,370 61.43 %