สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,050,477.50488,663.0053.5 %5.08,737.723,370.0361.4 %5.0
รวม 1,050,478 488,663 53.48 % 8,738 3,370 61.43 %