กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 256,934.03165,987.0035.4 %5.012,968.103,912.9469.8 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,258.9523,544.00-65.1 %0.03,526.91216.4593.9 %5.0
รวม 271,193 189,531 30.11 % 16,495 4,129 74.97 %