กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 261,586.03165,987.0036.5 %5.012,968.103,912.9469.8 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,511.7723,544.00-62.2 %0.03,526.91216.4593.9 %5.0
รวม 14,512 23,544 0.00 % 3,527 216 0.00 %