สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ174,855.78226,727.50-29.7 %0.07,821.619,752.24-24.7 %0.0
รวม 174,856 226,728 -29.67 % 7,822 9,752 -24.68 %