สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0.00211,528.500.0 %0.003,554.310.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %