กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.0013,710.960.0 %0.00.00267.900.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต0.0011,313.130.0 %0.00.00250.550.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %