กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 220,511.00202,251.698.3 %4.07,008.681,398.4580.0 %5.0
รวม 220,511 202,252 8.28 % 7,009 1,398 80.05 %