กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมสุขภาพจิต 99,847.4861,918.0038.0 %5,689.224,260.2125.1 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,677.078,056.0066.0 %1,987.74135.5393.2 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,027.410.10100.0 %
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,773.6254,924.009.6 %2,428.90896.6163.1 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์163,901.81101,131.0038.3 %6,306.111,019.9883.8 %
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์160,901.8874,828.0053.5 %3,825.36364.4090.5 %
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์212,176.05100,753.0052.5 %5,094.95805.3584.2 %
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,933.8642,186.0045.2 %3,473.81678.6980.5 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,046.9843,474.5037.9 %1,780.561,031.2242.1 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,742.2053,270.0062.4 %2,712.581,631.7239.8 %
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,071.84105,174.0012.4 %4,831.22269.1394.4 %
โรงพยาบาลสวนปรุง269,182.66135,507.3149.7 %9,061.571,042.3388.5 %
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,721.25129,428.0053.7 %5,957.951,690.4071.6 %
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,737.3188,931.0041.8 %1,627.01787.9651.6 %
สถาบันราชานุกูล177,761.5971,025.0060.0 %2,522.35468.4381.4 %
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์171,903.0969,169.0059.8 %1,959.04752.2461.6 %
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,326.6052,232.0049.9 %1,429.99671.6553.0 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,691.6717,514.001.0 %2,924.86210.9092.8 %
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา344,116.00269,601.0021.7 %4,537.761,285.0871.7 %
โรงพยาบาลศรีธัญญา572,079.50250,705.0056.2 %6,251.921,625.3174.0 %
รวม 3,219,593 1,729,827 46.27 % 75,430 19,627 73.98 %