กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 204,026.88113,000.0044.6 %5.07,881.022,367.0570.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,817.0837,000.0029.9 %5.0445.82426.224.4 %2.0
รวม 256,844 150,000 41.60 % 8,327 2,793 66.45 %