กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,753.5537,000.0031.2 %5.0445.82426.224.4 %2.0
รวม 53,754 37,000 0.00 % 446 426 0.00 %