กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอนามัย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,753.5537,000.0031.2 %445.82426.224.4 %
รวม 53,754 37,000 0.00 % 446 426 0.00 %