สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา185,315.58163,898.0011.6 %8,987.863,705.8158.8 %
รวม 185,316 163,898 11.56 % 8,988 3,706 58.77 %