สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา182,087.09163,898.0010.0 %5.08,987.863,684.4959.0 %5.0
รวม 182,087 163,898 9.99 % 8,988 3,684 59.01 %