สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา185,315.58163,898.0011.6 %5.08,987.863,705.8158.8 %5.0
รวม 185,316 163,898 11.56 % 8,988 3,706 58.77 %