กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 130,576.56127,026.002.7 %1.06,842.961,837.6773.1 %5.0
รวม 130,577 127,026 2.72 % 6,843 1,838 73.15 %