กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 124,021.53127,026.00-2.4 %0.06,842.961,837.6773.1 %5.0
รวม 124,022 127,026 -2.42 % 6,843 1,838 73.15 %