กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 117,245.9577,000.0034.3 %5.05,682.97441.4292.2 %5.0
รวม 117,246 77,000 34.33 % 5,683 441 92.23 %