กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่114,712.48102,645.0010.5 %5,914.34493.1091.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,323.043,441.28-3.6 %789.24202.7174.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,212.961,578.0050.9 %1,594.79406.6074.5 %
รวม 121,248 107,664 0.00 % 8,298 1,102 0.00 %