สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 86,131.1933,000.0061.7 %5,051.38310.5093.9 %
รวม 86,131 33,000 61.69 % 5,051 311 93.85 %