กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์163,307.77169,120.00-3.6 %0.08,765.86873.8490.0 %5.0
สำนักกษาปณ์52,217.6139,755.0023.9 %5.014,144.62969.8993.1 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน12,350.9938,492.00-211.7 %0.02,823.33242.5391.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,460.486,170.0041.0 %5.03,269.92664.2079.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน10,214.9713,000.00-27.3 %0.06,031.91326.8994.6 %5.0
รวม 309,246 266,537 13.81 % 34,131 3,077 90.98 %