ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
ราชบัณฑิตยสถาน82,050.8825,000.0069.5 %4,791.87233.7595.1 %
รวม 82,051 25,000 69.53 % 4,792 234 95.12 %