สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน114,544.83195,835.00-71.0 %0.06,477.141,369.2578.9 %5.0
รวม 114,545 195,835 -70.97 % 6,477 1,369 78.86 %