สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน0.00143,827.000.0 %0.001,369.250.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %