กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมบัญชีกลาง211,001.22336,000.00-59.2 %10,175.99490.9595.2 %
รวม 211,001 336,000 -59.24 % 10,176 491 95.18 %