กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 380,525.03807,530.00-112.2 %0.013,433.983,319.5575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89347.2094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 213,886.2321,051.00-51.6 %0.03,712.86534.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 322,482.9334,044.00-51.4 %0.05,129.50735.2685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,971.408,315.0030.5 %5.02,652.80172.2193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1017,852.1730,800.00-72.5 %0.04,769.77454.5990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1112,087.7133,584.00-177.8 %0.02,445.84304.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,147.9719,091.00-26.0 %0.03,081.37150.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1314,327.8627,995.00-95.4 %0.02,848.05285.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,253.2123,000.00-73.5 %0.03,817.62328.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 11,623.2716,217.00-39.5 %0.02,297.13386.6683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,288.449,504.0022.7 %5.03,129.07488.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,410.3510,762.0019.7 %5.02,832.00262.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,774.2323,000.00-1.0 %0.03,292.47412.0087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1913,817.5018,996.00-37.5 %0.03,915.33414.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 222,779.0035,914.00-57.7 %0.03,601.51176.7095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2011,521.3312,907.00-12.0 %0.02,699.25374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,801.4537,000.00-77.9 %0.04,601.73684.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,581.70319.8994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2330,871.7116,170.0047.6 %5.03,330.14299.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2443,735.6028,885.0034.0 %5.04,766.42521.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2521,776.6717,792.0018.3 %5.04,317.41661.0584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,282.6211,579.0028.9 %5.04,604.13376.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2723,297.6521,158.009.2 %4.53,892.27684.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2830,188.1025,000.0017.2 %5.03,884.53451.2888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2936,408.8821,741.0040.3 %5.02,425.04328.0286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 320,804.1226,000.00-25.0 %0.06,268.03339.8794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,848.7817,009.7018.4 %5.03,614.70571.2184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 416,980.7932,050.00-88.7 %0.04,177.11114.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 514,755.9926,372.00-78.7 %0.03,357.68181.1794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 621,406.7549,823.00-132.7 %0.03,289.94262.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,247.1419,712.007.2 %3.53,902.60825.1178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,277.0722,107.0015.9 %5.04,872.45618.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 917,617.4816,000.009.2 %4.53,644.45414.7388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,537.472,719.0040.1 %5.0387.7633.2591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,119.095,067.0037.6 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,869.173,700.0053.0 %5.0359.6538.6789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,369.532,226.0058.5 %5.0406.4938.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,318.934,722.0025.3 %5.0417.0676.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0374.5872.8280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,780.912,773.0059.1 %5.0435.5376.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,512.983,399.0047.8 %5.0331.1384.1074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,248.152,375.0054.7 %5.0324.6957.7282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,132.783,072.0040.1 %5.0387.0572.4181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,066.383,151.0037.8 %5.0351.3172.9779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,445.246,945.00-7.8 %0.0587.77109.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,613.035,083.0033.2 %5.0716.2676.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน10,698.114,988.0053.4 %5.0473.2232.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,380.661,515.0076.3 %5.0488.3971.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,501.262,600.0060.0 %5.0402.3447.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ6,167.8410,576.00-71.5 %0.0356.9538.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,896.375,393.008.5 %4.0415.68114.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,607.644,076.0038.3 %5.0413.0438.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,494.585,429.001.2 %0.5367.9192.5674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,778.136,528.003.7 %1.5461.3882.3182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,598.052,060.0072.9 %5.0444.07104.4576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,700.171,782.0079.5 %5.0568.4676.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,780.501,112.0076.7 %5.0552.7596.6882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,066.194,884.003.6 %1.5625.52116.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,561.241,383.0083.8 %5.0477.9976.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,620.322,490.0055.7 %5.0302.27107.5364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0365.1443.6188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,679.704,314.0035.4 %5.0376.52133.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.53109.2556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,595.552,922.0055.7 %5.0425.5527.9493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,752.891,202.0074.7 %5.0359.46114.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,526.174,780.0013.5 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9534.2092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,702.183,941.0041.2 %5.0331.1060.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,026.831,020.0074.7 %5.0254.8252.8279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1187.9481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,384.197,548.00-40.2 %0.01,754.6047.5097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,865.102,341.0060.1 %5.0475.40145.3869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง6,881.185,784.0015.9 %5.0461.66190.0058.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา6,786.015,011.0026.2 %5.0355.1570.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,612.243,444.0038.6 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,648.152,576.0054.4 %5.0290.0539.9886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,709.883,118.0059.6 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,032.992,920.0063.6 %5.0516.97142.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,980.372,753.0054.0 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,704.552,899.0049.2 %5.0449.59114.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,351.472,789.0062.1 %5.0373.92114.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,713.646,579.0024.5 %5.0275.6838.0086.2 %5.0
รวม 1,276,867 1,687,098 -32.13 % 163,200 20,513 87.43 %