สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ270,045.31220,000.0018.5 %5.08,722.092,429.0772.2 %5.0
รวม 270,045 220,000 18.53 % 8,722 2,429 72.15 %