สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ144,011.9586,190.8640.2 %5.05,626.691,298.9476.9 %5.0
รวม 144,012 86,191 40.15 % 5,627 1,299 76.91 %