กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต154,438.55368,000.00-138.3 %0.08,346.899,215.63-10.4 %0.0
รวม 154,439 368,000 -138.28 % 8,347 9,216 -10.41 %