สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 105,832.1495,706.009.6 %6,130.081,424.0076.8 %
รวม 105,832 95,706 9.57 % 6,130 1,424 76.77 %