สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 103,988.3895,706.008.0 %4.06,130.081,424.0076.8 %5.0
รวม 103,988 95,706 7.96 % 6,130 1,424 76.77 %