สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 105,832.1495,706.009.6 %4.56,130.081,424.0076.8 %5.0
รวม 105,832 95,706 9.57 % 6,130 1,424 76.77 %