สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา0.0063,542.000.0 %0.001,188.620.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %