กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา540,973.13286,914.0047.0 %5.05,454.721,210.2077.8 %5.0
รวม 540,973 286,914 46.96 % 5,455 1,210 77.81 %