กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการข้าว168,636.5590,999.0046.0 %6,417.740.000.0 %
รวม 168,637 90,999 46.04 % 0 0 0.00 %