กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว165,698.6390,999.0045.1 %5.06,417.746,666.52-3.9 %0.0
รวม 165,699 90,999 45.08 % 6,418 6,667 -3.88 %