กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว168,636.5590,999.0046.0 %5.00.000.000.0 %0.0
รวม 168,637 90,999 46.04 % 0 0 0.00 %