สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์125,376.98108,000.0013.9 %7,358.863,502.0252.4 %
สป.พม. สสว 23,884.354,698.00-20.9 %589.50307.6547.8 %
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,617.3212,600.007.5 %4,487.781,038.7976.9 %
รวม 142,879 125,298 12.30 % 12,436 4,848 61.01 %