สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์123,192.71108,000.0012.3 %5.07,358.863,502.0252.4 %5.0
สป.พม. สสว 23,816.684,698.00-23.1 %0.0589.50307.6547.8 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,380.0912,600.005.8 %2.54,487.781,038.7976.9 %5.0
รวม 140,389 125,298 10.75 % 12,436 4,848 61.01 %