กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ167,545.88162,000.003.3 %1.58,331.262,719.6467.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,723.741,103.0090.6 %5.01,379.59735.5546.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,077.822,520.4618.1 %5.0778.59428.6344.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,974.853,111.20-4.6 %0.08,159.36813.2090.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,700.121,158.0057.1 %5.0493.54283.5642.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,998.973,475.7013.1 %5.0802.28128.8783.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,035.90900.7977.7 %5.01,188.41634.4446.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,517.914,398.00-25.0 %0.0803.161,012.76-26.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,576.932,010.0043.8 %5.0843.49183.5778.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,124.995,301.00-69.6 %0.0379.14296.4221.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,129.301,749.2444.1 %5.0511.44561.14-9.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,900.443,321.52-14.5 %0.0530.46982.20-85.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,498.372,964.0046.1 %5.0768.81634.4117.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,969.803,396.00-14.4 %0.0597.46489.1718.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,847.623,513.00-23.4 %0.0735.06752.13-2.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,098.643,635.00-17.3 %0.0801.791,216.25-51.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,752.981,753.0053.3 %5.0868.0292.1589.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,196.723,730.9411.1 %5.0749.79497.8333.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,117.492,526.0019.0 %5.0757.64448.4040.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,197.855,692.54-78.0 %0.01,332.80602.6154.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,444.969,710.70-181.9 %0.0953.56506.7546.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,778.801,983.0028.6 %5.0410.66828.65-101.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,676.821,445.0046.0 %5.0582.19399.2931.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,598.122,536.002.4 %1.0414.83537.25-29.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,784.251,312.2452.9 %5.0914.44900.661.5 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,550.023,618.00-1.9 %0.0818.04884.50-8.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,920.092,948.00-1.0 %0.0704.21307.8556.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,183.013,273.00-2.8 %0.0732.42234.5368.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,701.0980.0097.0 %5.0441.41769.50-74.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,339.564,879.00-46.1 %0.0771.901,152.50-49.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,035.954,215.0047.5 %5.0865.68919.00-6.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,521.372,162.0038.6 %5.0667.90668.51-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,958.81866.0078.1 %5.0586.57670.44-14.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,826.143,864.19-1.0 %0.0820.33666.3418.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี6,417.923,848.0040.0 %5.0673.06814.15-21.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,882.061,896.0034.2 %5.0481.70384.1920.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,111.544,608.00-48.1 %0.01,178.53642.0045.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,958.803,052.00-3.1 %0.0746.96444.4640.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร966.811,552.00-60.5 %0.0769.16281.5663.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์942.381,288.50-36.7 %0.0505.56503.500.4 %0.5
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,241.044,190.6059.1 %5.0818.21820.00-0.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,586.842,075.0019.8 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,536.031,760.0050.2 %5.01,108.12800.0027.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,873.146,894.89-140.0 %0.0612.301,841.16-200.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,925.872,582.5434.2 %5.01,160.95438.6662.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,047.503,275.22-7.5 %0.0813.71390.1852.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,967.945,812.012.6 %1.02,201.771,947.5011.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,625.727,480.1713.3 %5.03,107.14791.5074.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,888.181,758.0054.8 %5.01,129.43121.2589.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,002.244,662.39-16.5 %0.01,272.31376.0670.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,353.85717.0078.6 %5.0901.81462.8748.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,552.233,819.00-146.0 %0.0860.32470.3345.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,840.63706.5875.1 %5.0511.04401.0321.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,117.863,709.80-19.0 %0.0895.12294.5767.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,190.862,136.0049.0 %5.0632.90323.3948.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,274.951,298.0069.6 %5.01,825.511,879.83-3.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,919.223,666.23-25.6 %0.0279.64164.3441.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,207.411,458.0054.5 %5.01,070.40334.8868.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,926.143,153.00-7.8 %0.0582.34281.4951.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,956.481,482.0086.5 %5.0625.70854.63-36.6 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,093.156,345.0051.5 %5.01,913.58312.1783.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,917.8827,960.043.3 %1.51,533.231,247.0718.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,469.048,912.0438.4 %5.01,651.97640.1061.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,626.3516,714.005.2 %2.5916.5151.3894.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,816.3212,857.8918.7 %5.03,333.07667.6580.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,831.6016,439.33-28.1 %0.01,927.33563.6670.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,684.296,115.9029.6 %5.02,592.46853.9567.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,268.9110,456.5131.5 %5.03,003.19360.8988.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,010.8414,054.0022.0 %5.02,701.05558.0079.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,987.445,795.0027.4 %5.03,522.54422.7488.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,213.9213,789.6335.0 %5.01,438.06715.5450.2 %5.0
รวม 569,539 479,472 15.81 % 90,295 45,795 49.28 %