กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ164,166.81162,000.001.3 %0.58,331.262,719.6467.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,941.651,103.0090.8 %5.01,379.59735.5546.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,110.102,520.4619.0 %5.0778.59428.6344.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,030.563,111.20-2.7 %0.08,159.36813.2090.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,788.811,158.0058.5 %5.0493.54283.5642.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,911.403,475.7011.1 %5.0802.28128.8783.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,125.59900.7978.2 %5.01,188.41634.4446.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,636.944,398.00-20.9 %0.0803.161,012.76-26.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,589.572,010.0044.0 %5.0843.49183.5778.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,079.705,301.00-72.1 %0.0379.14296.4221.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,221.681,749.2445.7 %5.0511.44561.14-9.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,869.143,321.52-15.8 %0.0530.46982.20-85.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,342.392,964.0044.5 %5.0768.81634.4117.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,969.803,396.00-14.4 %0.0597.46489.1718.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,847.623,513.00-23.4 %0.0735.06752.13-2.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,201.553,635.00-13.5 %0.0801.791,216.25-51.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,779.601,753.0053.6 %5.0868.0292.1589.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,057.863,730.948.1 %4.0749.79497.8333.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,162.352,526.0020.1 %5.0757.64448.4040.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,243.535,692.54-75.5 %0.01,332.80602.6154.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,469.579,710.70-179.9 %0.0953.56506.7546.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,808.901,983.0029.4 %5.0410.66828.65-101.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,779.771,445.0048.0 %5.0582.19399.2931.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,635.242,536.003.8 %1.5414.83537.25-29.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,814.401,312.2453.4 %5.0914.44900.661.5 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,628.333,618.000.3 %0.5818.04884.50-8.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,844.662,948.00-3.6 %0.0704.21307.8556.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,183.013,273.00-2.8 %0.0732.42234.5368.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,641.9480.0097.0 %5.0441.41769.50-74.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,375.734,879.00-44.5 %0.0771.901,152.50-49.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,890.384,215.0046.6 %5.0865.68919.00-6.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,585.632,162.0039.7 %5.0667.90668.51-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,133.46866.0079.0 %5.0586.57670.44-14.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,853.473,864.19-0.3 %0.0820.33666.3418.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี6,557.953,848.0041.3 %5.0673.06814.15-21.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,944.941,896.0035.6 %5.0481.70384.1920.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,168.324,608.00-45.4 %0.01,178.53642.0045.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,033.033,052.00-0.6 %0.0746.96444.4640.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,006.641,552.00-54.2 %0.0769.16281.5663.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์973.331,288.50-32.4 %0.0505.56503.500.4 %0.5
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,466.954,190.6060.0 %5.0818.21820.00-0.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,614.862,075.0020.6 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,574.321,760.0050.8 %5.01,108.12800.0027.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,968.566,894.89-132.3 %0.0612.301,841.16-200.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,939.742,582.5434.4 %5.01,160.95438.6662.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,091.353,275.22-5.9 %0.0813.71390.1852.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,059.405,812.014.1 %2.02,201.771,947.5011.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,817.407,480.1715.2 %5.03,107.14791.5074.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,944.941,758.0055.4 %5.01,129.43121.2589.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,120.824,662.39-13.1 %0.01,272.31376.0670.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,392.40717.0078.9 %5.0901.81462.8748.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,574.403,819.00-142.6 %0.0860.32470.3345.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,800.76706.5874.8 %5.0511.04401.0321.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,185.883,709.80-16.4 %0.0895.12294.5767.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,268.192,136.0050.0 %5.0632.90323.3948.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,338.521,298.0070.1 %5.01,825.511,879.83-3.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,878.253,666.23-27.4 %0.0279.64164.3441.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,267.481,458.0055.4 %5.01,070.40334.8868.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,980.943,153.00-5.8 %0.0582.34281.4951.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี11,034.191,482.0086.6 %5.0625.70854.63-36.6 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,909.396,345.0050.8 %5.01,913.58312.1783.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,430.6127,960.045.0 %2.01,533.231,247.0718.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,469.048,912.0438.4 %5.01,651.97640.1061.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,938.8816,714.006.8 %3.0916.5151.3894.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,104.9412,857.8920.2 %5.03,333.07667.6580.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,467.5816,439.33-31.9 %0.01,927.33563.6670.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,873.766,115.9031.1 %5.02,592.46853.9567.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,048.4210,456.5130.5 %5.03,003.19360.8988.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,268.1414,054.0023.1 %5.02,701.05558.0079.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,164.945,795.0029.0 %5.03,522.54422.7488.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,590.0513,789.6336.1 %5.01,438.06715.5450.2 %5.0
รวม 571,800 481,617 15.77 % 90,427 45,114 50.11 %