สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์187,878.22155,700.0017.1 %7,124.363,521.0950.6 %
รวม 187,878 155,700 17.13 % 7,124 3,521 50.58 %