กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมชลประทาน (สามเสน)288,591.13536,564.00-85.9 %17,429.866,785.3061.1 %
กรมชลประทานปากเกร็ด201,779.69249,539.00-23.7 %81,474.776,694.3091.8 %
รวม 490,371 786,103 -60.31 % 98,905 13,480 86.37 %