กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)288,591.13536,564.00-85.9 %0.017,429.866,785.3061.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด201,779.69249,539.00-23.7 %0.081,474.776,694.3091.8 %5.0
รวม 490,371 786,103 -60.31 % 98,905 13,480 86.37 %