กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์86,010.9935,686.0058.5 %5.05,395.321,024.4481.0 %5.0
รวม 86,011 35,686 58.51 % 5,395 1,024 81.01 %