กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์83,801.1835,686.0057.4 %5.05,395.321,024.4481.0 %5.0
รวม 83,801 35,686 57.42 % 5,395 1,024 81.01 %