กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง344,191.03341,293.000.8 %0.516,298.001,770.3989.1 %5.0
รวม 344,191 341,293 0.84 % 16,298 1,770 89.14 %