กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง203,061.53345,446.00-70.1 %0.08,484.461,770.3979.1 %5.0
รวม 203,062 345,446 -70.12 % 8,484 1,770 79.13 %