กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร379,669.4452,731.0086.1 %5.014,994.181,295.9091.4 %5.0
รวม 379,669 52,731 86.11 % 14,994 1,296 91.36 %