กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร125,500.4659,000.0053.0 %5,060.763,066.8839.4 %
รวม 125,500 59,000 52.99 % 5,061 3,067 39.40 %