กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมส่งเสริมการเกษตร596,127.000.000.0 %39,832.420.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,531.412,201.00-43.7 %315.37460.97-46.2 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00352.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,531 2,201 0.00 % 315 461 0.00 %