กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ121,183.2325,924.5078.6 %5.05,858.06424.2992.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี19,670.787,208.0063.4 %5.02,073.6918.0099.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์7,417.476,272.6915.4 %5.02,307.80170.0192.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,247.867,889.0073.0 %5.02,855.79293.8789.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค30,606.0225,881.0015.4 %5.01,428.52584.7859.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,839.451,121.0083.6 %5.02,351.37339.6785.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม63,691.766,260.0090.2 %5.02,792.78540.3680.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี55,041.2710,227.0081.4 %5.01,969.69674.7065.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา4,651.054,588.001.4 %0.52,857.791,206.5057.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา13,375.059,050.8132.3 %5.01,668.98389.5076.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)6,152.288,952.00-45.5 %0.03,245.55235.6092.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี25,296.8516,999.7532.8 %5.02,260.281,673.5826.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต41,213.766,928.0083.2 %5.01,287.39563.0056.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 60,123.9111,894.0080.2 %5.03,875.881,309.5366.2 %5.0
รวม 484,511 149,196 69.21 % 36,834 8,423 77.13 %