กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ123,331.8725,924.5079.0 %5,858.06424.2992.8 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต40,194.346,928.0082.8 %1,287.39563.0056.3 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,795.587,889.0073.5 %2,855.79293.8789.7 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี5,638.5710,227.00-81.4 %1,275.50674.7047.1 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม66,059.486,260.0090.5 %2,792.78540.3680.7 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา4,684.274,588.002.1 %2,857.791,206.5057.8 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น7,070.861,121.0084.1 %2,351.37339.6785.6 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา13,574.479,050.8133.3 %1,671.62389.5076.7 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)6,289.008,952.00-42.3 %3,245.55235.6092.7 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี25,384.6916,999.7533.0 %2,260.281,673.5826.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์7,501.946,272.6916.4 %2,305.16170.0192.6 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 60,754.5811,894.0080.4 %3,875.881,309.5366.2 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค31,148.6825,881.0016.9 %1,428.52584.7859.1 %
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,280.597,208.00-462.9 %1,821.1018.0099.0 %
รวม 422,709 149,196 64.70 % 35,887 8,423 76.53 %