กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน0.0058,000.000.0 %0.001,580.740.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00213.520.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ848.341,227.00-44.6 %2,026.41612.0069.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.003,704.640.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.570.0 %0.00388.660.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.002,040.000.0 %0.001,021.420.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,161.587.8099.3 %2,319.881,290.9944.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00313.730.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00437.000.0 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,139.365,385.00-30.1 %2,780.82998.9464.1 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0014,635.000.0 %0.00777.420.0 %
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,766.409,643.00-102.3 %732.03242.0166.9 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส0.006,246.920.0 %0.0017.420.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,636.709,356.15-41.0 %3,248.45334.0389.7 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,775.8311,490.00-6.6 %853.42889.66-4.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,335.3914,393.51-16.7 %2,609.80663.2074.6 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.002,324.900.0 %0.00456.950.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่975.352,380.00-144.0 %1,757.010.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,829.290.0 %0.00704.980.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,590.959,301.85-66.4 %1,299.311,006.5022.5 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,282.1715,893.29-29.4 %2,161.16995.0054.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.0010,567.360.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,320.5024,835.00-86.4 %1,160.80199.7082.8 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,045.01539.0093.3 %1,689.92572.5066.1 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,742.6617,529.001.2 %1,120.39311.7272.2 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,156.9233,730.56-108.8 %1,563.011,062.1032.0 %
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,680.1923,276.11-117.9 %1,361.11819.9139.8 %
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,099.6016,693.52-307.2 %2,093.59484.5076.9 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,594.956,028.67-67.7 %1,532.96729.2052.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,450.792,984.80-105.7 %1,492.29307.4479.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,664.994,471.00-168.5 %1,852.700.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.0015,020.330.0 %0.00515.750.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง0.007,979.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.001,405.000.0 %0.00291.880.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.002,806.500.0 %0.00583.400.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา5,043.454,454.0011.7 %3,156.65729.0276.9 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0015,114.810.0 %0.00594.650.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,235.1610,740.434.4 %2,380.54915.0061.6 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.003,930.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,675.000.0 %0.00161.630.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,844.072,528.7034.2 %3,168.43609.1480.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.003,043.400.0 %0.00733.370.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,572.084,458.00-183.6 %2,268.42515.1077.3 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,690.802,191.50-29.6 %2,765.06536.1980.6 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม905.691,978.00-118.4 %468.17261.1344.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี971.191,722.30-77.3 %646.67146.9577.3 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี987.661,364.00-38.1 %1,795.10356.4480.1 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,471.00127.0091.4 %2,443.42361.5385.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.002,464.500.0 %0.00927.960.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,430.421,270.0011.2 %1,535.68445.0571.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,255.611,049.6116.4 %1,475.07262.3682.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0012.200.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร0.002,411.000.0 %0.00342.080.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,335.932,361.00-76.7 %1,764.670.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,712.282,946.00-72.1 %1,323.76313.0076.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00439.980.0 %
รวม 169,723 246,356 0.00 % 53,472 16,970 0.00 %