กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน127,381.5758,000.0054.5 %5.05,983.131,580.7473.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,939.161,932.000.4 %0.51,534.73313.7379.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.002,040.000.0 %0.00.001,021.420.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,572.084,458.00-183.6 %0.02,268.42515.1077.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี954.131,472.00-54.3 %0.01,726.48201.1188.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,664.994,471.00-168.5 %0.01,852.70734.3860.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท830.761,142.00-37.5 %0.01,091.60269.0875.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,471.00127.0091.4 %5.02,443.42361.5385.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.002,493.850.0 %0.00.00645.450.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,844.072,528.7034.2 %5.03,168.43609.1480.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,430.421,270.0011.2 %5.01,535.68445.0571.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด730.361,400.40-91.7 %0.01,156.17191.6683.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,690.802,191.50-29.6 %0.02,765.06536.1980.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.001,304.000.0 %0.00.00244.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.001,405.000.0 %0.00.00291.880.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.001,954.000.0 %0.00.00179.400.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,447.672,762.00-90.8 %0.03,095.97548.1582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,161.587.8099.3 %5.02,319.881,290.9944.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.001,618.000.0 %0.00.00266.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,641.600.0 %0.00.00439.980.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.002,464.500.0 %0.00.00927.960.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0012.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,335.932,361.00-76.7 %0.01,764.67355.7679.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,154.692,550.00-120.8 %0.01,978.58394.8080.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,060.802,806.50-164.6 %0.01,473.46583.4060.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก929.001,990.50-114.3 %0.02,244.71712.5068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี964.363,156.00-227.3 %0.01,707.36482.9671.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.002,324.900.0 %0.00.00456.950.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่975.352,380.00-144.0 %0.01,757.010.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,508.313,076.00-103.9 %0.0553.95258.5453.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,445.000.0 %0.00.002.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00703.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,234.002,411.00-95.4 %0.01,417.21342.0875.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,255.611,049.6116.4 %5.01,475.07262.3682.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.00213.520.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.570.0 %0.00.00388.660.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,675.000.0 %0.00.00161.630.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.002,756.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,450.792,984.80-105.7 %0.01,492.29307.4479.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ848.341,227.00-44.6 %0.02,026.41612.0069.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.00437.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.003,930.000.0 %0.00.00410.420.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม905.691,978.00-118.4 %0.0468.17261.1344.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.001,021.000.0 %0.00.00427.370.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.002,328.300.0 %0.00.00681.030.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,712.282,946.00-72.1 %0.01,323.76313.0076.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี971.191,722.30-77.3 %0.0646.67146.9577.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,829.290.0 %0.00.00704.980.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.00578.500.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.001,353.000.0 %0.00.00386.660.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,160.871,408.00-21.3 %0.01,951.47752.4261.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.003,704.640.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,390.193,043.40-118.9 %0.02,344.27733.3768.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี987.661,364.00-38.1 %0.01,795.10356.4480.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,099.6016,693.52-307.2 %0.02,093.59484.5076.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,139.365,385.00-30.1 %0.02,780.82998.9464.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0014,635.000.0 %0.00.00777.420.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,278.857,937.00-248.3 %0.02,453.27772.1268.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,766.409,643.00-102.3 %0.0732.03242.0166.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,082.1610,603.24-244.0 %0.01,214.8847.6296.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.0010,567.360.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,715.236,246.92-32.5 %0.01,542.4833.9397.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,636.709,356.15-41.0 %0.03,248.45334.0389.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,614.8616,360.00-147.3 %0.01,972.921,345.7031.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,775.8311,490.00-6.6 %0.0853.42889.66-4.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา5,043.454,454.0011.7 %5.03,156.65729.0276.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,235.1610,740.434.4 %2.02,380.54915.0061.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,590.959,301.85-66.4 %0.01,299.311,006.5022.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,594.956,028.67-67.7 %0.01,532.96729.2052.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,769.1615,020.33-71.3 %0.02,471.99515.7579.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,953.686,395.00-29.1 %0.0962.54291.1669.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0015,114.810.0 %0.00.00594.650.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,282.1715,893.29-29.4 %0.02,161.16995.0054.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,320.5024,835.00-86.4 %0.01,160.80199.7082.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,045.018,468.00-5.3 %0.01,689.92572.5066.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,335.3914,393.51-16.7 %0.02,609.80663.2074.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,156.9233,730.56-108.8 %0.01,563.011,062.1032.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,742.6617,529.001.2 %0.51,120.39311.7272.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,615.1442,434.00-128.0 %0.01,171.21549.0753.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,680.1923,276.11-117.9 %0.01,361.11819.9139.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.003,561.830.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 169,723 246,356 0.00 % 53,472 16,970 0.00 %