สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 135,673.88122,331.009.8 %4.56,974.283,867.8044.5 %5.0
รวม 135,674 122,331 9.83 % 6,974 3,868 44.54 %