สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,095.19122,331.0011.4 %6,977.413,863.3044.6 %
รวม 138,095 122,331 11.42 % 6,977 3,863 44.63 %