สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,095.20122,331.0011.4 %5.06,977.413,863.3044.6 %5.0
รวม 138,095 122,331 11.42 % 6,977 3,863 44.63 %