สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม151,052.64131,840.0012.7 %5.05,783.02942.8183.7 %5.0
รวม 151,053 131,840 12.72 % 5,783 943 83.70 %