สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม155,873.47131,840.0015.4 %5.05,783.02942.8183.7 %5.0
รวม 155,873 131,840 15.42 % 5,783 943 83.70 %