กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมเจ้าท่า0.00145,000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %