กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า117,256.29145,000.00-23.7 %0.07,246.3023,325.70-221.9 %0.0
รวม 117,256 145,000 -23.66 % 7,246 23,326 -221.90 %