กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 587,132.00416,841.0029.0 %5.010,429.257,278.7530.2 %5.0
รวม 587,132 416,841 29.00 % 10,429 7,279 30.21 %