กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน111,332.91138,805.00-24.7 %0.05,851.8193.3998.4 %5.0
รวม 111,333 138,805 -24.68 % 5,852 93 98.40 %