กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง242,065.38473,388.00-95.6 %0.015,006.6916,934.20-12.8 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)12,292.4722,690.00-84.6 %0.04,301.244,834.55-12.4 %0.0
รวม 254,358 496,078 -95.03 % 19,308 21,769 -12.75 %