กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทางหลวงชนบท179,848.67243,000.00-35.1 %8,090.501,377.5083.0 %
รวม 179,849 243,000 -35.11 % 8,091 1,378 82.97 %