กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท243,812.92239,670.001.7 %0.59,153.574,182.1154.3 %5.0
รวม 243,813 239,670 1.70 % 9,154 4,182 54.31 %