กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์333,924.88259,067.0022.4 %5.06,345.821,504.9576.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย265,871.81254,000.004.5 %2.01,206.50206.0082.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,408.522,768.0070.6 %5.032.9728.5013.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย295,970.09232,000.0021.6 %5.01,679.693,309.74-97.0 %0.0
สำนักข่าว16,841.7068,000.00-303.8 %0.05,594.532,134.1361.9 %5.0
รวม 922,017 815,835 11.52 % 14,860 7,183 51.66 %