กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ212,743.03163,657.1723.1 %5.06,527.175,542.7715.1 %5.0
รวม 212,743 163,657 23.07 % 6,527 5,543 15.08 %