กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 258,979.38167,399.0035.4 %5.011,167.146,960.6137.7 %5.0
รวม 258,979 167,399 35.36 % 11,167 6,961 37.67 %