กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 266,161.88247,305.007.1 %15,772.720.000.0 %
รวม 266,162 247,305 7.08 % 0 0 0.00 %