กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 115,991.39113,739.001.9 %0.56,039.412,416.6260.0 %5.0
รวม 115,991 113,739 1.94 % 6,039 2,417 59.99 %