กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 119,693.25113,739.005.0 %2.06,039.412,416.6260.0 %5.0
รวม 119,693 113,739 4.97 % 6,039 2,417 59.99 %